Big Lake Coffee Big Lake Coffee has not only a focus but a passion for specialty coffee. ”All coffee that Big Lake handles is 100% organic or certified eco. Also the entire selection of coffee is either Fairtrade certified, or has Direct Trade principles. This ensures that an important relation is developed between small-scale producers and small-scale importers.” Some criteria that Big Lake Coffee works with considered high quality and a specialty coffee:

  • It has been grown and picked under ideal conditions.
  • Traceability and transparency, preferably the entire way to it’s origin, meaning region , cooperative or and/or farmer.
  • Has been hand-picked during the right ripening period.
  • Sorted to minimize damaged or defective beans.
  • Roasted correctly to maximize character.

Other criteria include that coffee is grown without any chemicals or synthetic fertilizers and no additives during growing processing or drying.  Just Coffee!

Big Lake Coffee is an active member and certified through the SCAE (Specialty Coffee Association of Europe). The SCAE has a grading scale to 100, that sets specialty coffee between 80-100 points. (Big Lake Coffee)

Slöinge Kafferosteri är ett av Sveriges nyaste kafferosterier och är ett så kallat mikrorosteri som enbart rostar specialkaffe. Allt kaffe är ekologiskt odlat och upphandlat med så få mellanhänder som möjligt. Många av sorterna kommer dessutom från endast en gård, sk Single Estate. Övrigt kaffe är sk Single Origin, vilket innebär att det kommer från olika odlingar runt om i regionen.

Allt kaffe rostas varsamt för hand i små batcher och rostas precis så länge, att de komplexa syrorna och sockret framhävs optimalt. För lång rostning ger en bränd kaffeböna med besk eftersmak. Kaffet plockas för hand och bara mogna bär får komma med i slutprocessen. Det gör att sockerarterna får utvecklas till fullo.

Slöinge Kafferosteri garanterar att inga odlare, plockare eller övriga arbetare far illa under arbetets gång. Kaffeplantorna odlas även helt och hållet utan kemikalier. Njut av en kopp riktigt kaffe med gott samvete! (Slöinge Kafferosteri)